Név: Dr. Szabó Ildikó

Végzettség
: PhD

Nyelvismeret: angol, német, orosz

Oktatott tárgyak:
angol nyelvi képességfejlesztés, angol nyelvtan, amerikai országismeret, amerikai irodalom, anyanyelvi nevelés módszertana, az irodalom tanítás módszertana, a nyelvtantanítás módszertana, leíró nyelvészeti tárgyak

Legfontosabb publikációk:

- Magyar anyanyelvű gimnazisták angol nyelvi beszédészlelésének és beszédértésének vizsgálata. In: Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok, Közép-Európa, II. kötet, 1998. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Veszprémi Egyetem

- A Négyesy-szeminárium költői és a modernség. In: Magyar Tudomány Napja 2001. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, Kecskemét.

- Új szavak Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád verseiben.
In: Magyar Tudomány Napja 2002. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, Kecskemét.

Szakmai közéleti tevékenység:

Bizottsági tagság a főiskolán: Tanulmányi Bizottság

Bizottsági tagság a karon: minőségirányítási bizottság, humánpolitikai bizottság