Név: Dr. Rigó Róbert PhD.
 

Végzettség: tudományegyetem, főiskola
 

Szakképzettség: történelem szakos középiskolai tanár, szociológus, munkaügyi kapcsolatok szakembere
 

Tudományos fokozat:docens
 

Oktatott tárgyak:
Bevezetés a szociológiába, Egyetemes történelem I-II., A magyar nép története, Magyarország társadalomtörténete a 19-20. században, Politikai korszakok Magyarországon a 20. században, Családszociológia, Társadalom és szociálpolitika, Mai magyar társadalom
A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán (Nagykőrös): Szociológia, Vallásszociológia, Romológia, Kulturális antropológia, Kutatásmódszertan kurzusok oktatása
A GKM szakmai vezetése alatt folyó 60 órás akkreditált eTanácsadó képzés moduljainak oktatója.

 

Szakmai tapasztalatok:

Kutatások:
1. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán a Társadalomtudományi, majd Humán Tudományok Intézetében folyó szociológiai kutatásokban való részvétel: a kecskeméti végzős középiskolások kutatása (OKTK), műtős szakasszisztensek szociális és munkakörülményeinek kutatása, a KF TFK hallgatóinak drogokhoz való viszonya (ISM Mobilitás).
2. Az Ifjúság 2000-2006 pályázati program félidős értékelése Dr. Szabó Ildikóval (GYISM Mobilitás 2003, Nemzetközi Igazgatóság).
3. Az ifjúsági munkát végző civil szervezetek részvétele az ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú képzésében. A felsőoktatás és a civil szervezetek együttműködésének egy lehetséges modellje Kecskeméten Dr. Szabó Ildikóval (Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért támogatásával).
4. A Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága megbízásából a Határtalan 7 rendezvényhez kapcsolódó szociológiai vizsgálat lebonyolítása, 2005. december - 2006. február
5. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán a Diakóniai Intézet szociológiai kutatásaiban való részvétel: Albertirsa város szociális helyzetének felmérése (2006), a Magyar Református Egyház gyülekezetei diakóniai tevékenységének felmérése (2006-2007).
6. Az Ifjúság 2000-2006 pályázati program záró értékelése Dr. Szabó Ildikóval (Mobilitás 2006, Európai Fejlesztési Igazgatóság)
7. Ph. D. téma kutatása: Elitváltás Kecskeméten 1938-1948. 2002-től folyamatos
8. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Hely- és családtörténeti kutatóműhely létrehozása 2012-ben, ennek keretében a Forrás folyóirat felkérésére a kecskeméti kulturális és politikai elit és a város kulturális intézményrendszere alakulásának vizsgálata a hetvenes-nyolcvanas évekre vonatkozóan interjús módszerrel.

 

Pályázatok, projekt tapasztalatok:
1. Sapard 2004. "A vidék szellemi és tárgyi örökségének védelme" A Tószegi Református Egyházközség megbízásából a református templom felújítására támogatott pályázati anyag kidolgozása.
2. HEFOP 2004/2.3.1. "A hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása". A PEA I. keretében a Ramboll konzorciummal, a DHV Hungária megbízásából három nyertes pályázat projekt-tanácsadója.
3. ROP 3.3.1-05/1.-2005-04-0003/34 számú projekt. A címe: "A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése". Pályázó a Kecskeméti Főiskola, a teljes pályázati anyag kidolgozása, projektvezető 2005. október 1.-től 2007. szeptember 30-ig. A projekt összköltsége 57 742 400 Ft.
4. HEFOP-3.3.1.-P-2004-09-0150/1.0 számú projekt, címe "A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése" Főpályázó az ELTE TÓFK, a Kecskeméti Főiskola konzorciumi tag, intézményi koordinátor, kapcsolattartó. 2005. január 1.- 2006. december 31. A projekt összköltsége a KF TFK-ra vonatkozóan: 6 000 000 Ft.
5. HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0005/1.0 számú és című "A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése" című projekt eredményeinek disszeminációja a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának oktatói körében Zártkörű pályázat, 2008. 2008. aug. 4-okt. 30. A pályázati anyag kidolgozása, projektvezető. A projekt költségvetése: 8 873 130 Ft.
6. TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0005 számú projekt, címe "Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái". 2009. október 1-től 2011. szeptember 30-ig projektvezető. A projekt összköltsége: 143 296 150 Ft.
7. TÁMOP-4.1.1/A-10 számú projekt, címe: Komplex szervezetfejlesztés, a munkaerő-piaci és a nemzetközi alkalmazkodóképesség növelése a Kecskeméti Főiskolán. 2010. május 1-től 2012. április 30-ig szakmai vezető. A projekt összköltsége: 512 814 378 Ft.
8. TÁMOP-3.2.4/08/1 számú projekt, címe: "Tudásdepó-Expressz a Kecskeméti Főiskolán. "Olvasás, érték korszerűség". 2010. május 1-től 2012. április 30-ig, az "Olvass, hogy értelmiségivé válj!" alprojekt programkoordinátora. A projekt összköltsége: 29 150 000 Ft

 

Egyéb fontosabb tevékenységek:
1. Kecskeméti Főiskola Szenátusának tagja 2010. május 18-tól.
2. A KF TFK Kari Tanácsának tagja 2003. szeptemberétől több cikluson át folyamatosan.
3. A KF Közalkalmazotti Tanácsának tagja, a KF Gazdasági Bizottságának tagja, a KF TFK Pályázati Bizottságának elnöke több cikluson át 2010-ig.
4. Bács-Kiskun Megyei Honismeretei Egyesület tagja,
5. Kecskemét írott örökségéért Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja,
6. A Magyar Szociológiai Társaság tagja.

 

Egyéb ismeretek:
1. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, C típusú
2. Német alapfokú nyelvvizsga
3. B kategóriás vezetői engedély
4. Információs Társadalmi Tanácsadó (GKM 0050/2006.)