Név: Dr. Kozmács István PhD

Végzettség:
Magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos középiskolai tanár (JATE)
Finnugor nyelvész (JATE)
SZTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola
Nyelvismeret: finn, udmurt, orosz, angol

Oktatott tárgyak:
Nyelvészeti alapismeretek; Hangtan, jelentéstan; Szófajtan, szóalaktan; Mondattan; Szövegtan; Komplex nyelvi elemzés; Általános és alkalmazott nyelvészet; A magyar nyelv eredete és története; Helyesírás

Legfontosabb publikációk:
- Az udmurtok - Udmurtia. Finnugor kalauz. (szerk.: Csepregi Márta), 1999. a 2. kiadás 2001. Panoráma Kiadó, 91-107. p.
(szerk.): Dunaj tulkymjos -Kam jarduryn. Venger literaturaja suzset. A Duna hullámai a Káma partján. Magyar irodalmi antológia udmurt nyelven . Izskar (Izsevszk), 1997., 290 p.
- Udmurt nyelv. Budapesti Finnugor Füzetek. ELTE. 2001. 95 p.
- Udmurt kyl. Dywetskon kniga. (Udmurt nyelvkönyv.) Javított kiadás. Szeged, 2002. 102 p. (Rec.: Csúcs Sándor NyK, Saarinen, Sirkka FUF 56)
- Udmurt-magyar szótár. Savaria University Press, Szombathely, 2002. [2003], 532 p. (Rec: Zaicz Gábor: Oroszországi finnugor nyelvek szótárai magyarul. Finnugor Világ, 2004 (IX.) 1. szám, 31-33. p.)
- Megvalósult gyermekálom. Munkácsi Bernát udmurtföldi naplója és levelezése Budenz Józseffel. A naplót és a levelezést közreadja, a jegyzeteket írta: Kozmács István. Ab-art Kiadó, Pozsony, 2008. 457 p.
Műfordítások
- Haavikko, Paavo: Vaskor. (Rauta-aika) Ford.: Kozmács István. Budapest, Európa Kiadó, 1986. 125 p. (JAK füzetek, Műfordítások)
- Liksom, Rosa: Sivár utak édenei (elbeszélés). Rakéta Regényújság, 1991. 9. szám (márc. 5.) 29. p.
- Két udmurt népmese. Eső. Irodalmi lap. 2001. nyár IV. évf. 2. szám., 114-115. p.
- Beszélgetés az udmurt-magyar irodalmi kapcsolatokról. Finnugor Világ, 2001. április, VI. évf. 1. szám, 14-19. p.
- Ar-Szergi, Vjacseszlav: Lepkelelkek. (Uj vagyszyn - bubyljiosz). Minoritates mundi - Literatura. Szerkeszti Pusztay János. Szombathely, 2005.

Szakmai közéleti tevékenység:
Magyar Nyelvtudományi Társaság (tag)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finn Irodalmi Társaság, meghívott külső tag)
Suomalais-ugrilainen Seura (meghívott külső tag)
Reguly Társaság (tag)

Bizottsági tagság a főiskolán:

Bizottsági tagság a karon:
Allokációs és Kredit Bizottság