Név: Kántor Judit, főiskolai adjunktus
 

Végzettség:   tudományegyetem, főiskola
Szakképzettség:  filozófia szak, óvónő
 

Oktatott tárgyak: filozófiatörténet, művelődéstörténet, társadalomismeret, gyermekfilozófia, tantárgypedagógia, etika.

 

Legfontosabb publikációk:
- Marr: Nyelv és írás (fordítás) Filozófiai Intézet, megjelenés alatt
- Társas interakció és mindennapi élet. Együtt a Demokráciáért Füzetek, Ketif, Kecskemét, 1997.
- A Lippman-módszer alkalmazásának gyakorlati lehetőségei, alternatívái. Konferencia-előadás, Tudomány napja, Kecskemét,1999.
- A gondolkodás fejlesztésének módszertani lehetőségei a tanítóképzésben. A gyermekfilozófia, mint oktatási módszer. Konferencia-előadás, Tata, 1999.
- Társadalomismeret. Főiskolai jegyzet, lektorálás alatt

 

Szakmai közéleti tevékenység:
A Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság alapító tagja
Az Országos Pszichohigiénés Egyesület titkára