Név: Dr. Horváth Ágnes, főiskolai tanár

Végzettség: főiskola, egyetem
Szakképzettség: filozófia szakos előadó; alsófokú zongora- szolfézs-, énaktanár
Tudományos fokozat: CSc

Idegen nyelv:
angol (középfok), francia (alapfok)

Oktatott tárgyak:
filozófia, etika, európai ismeretek, helyi ifjúsági munka, ifjúsági projekt- és szervezetmenedzsment
Intézményi feladat: az ifjúságsegítő szakképzés felelőse
Kutatási terület:
Kodály Zoltán életművének esztétikai vonatkozásai;
Fiatalok állampolgári kultúrája; Főiskolát végzett hallgatók munkaerő-piaci esélyei;
Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése

Legfontosabb publikációk:
- "A jövő polgárai - Kérdőíves felmérés kecskeméti általános iskolások között" - Új Pedagógiai Szemle, 1998, Január, 123-131.l.
- Főiskolások állampolgári kultúrája - Nemzetközi összehasonlító vizsgálat angol, osztrák és magyar fiatalok körében. Pädagogische Horizonte In Europa. Kecskemét, 1999
"Tizenévesek állampolgári kultúrája - Reflexiók Szabó Ildikó és Örkény Antal kötete nyomán", Forrás, 1999/1.
- "How the Young People See Europe" - Empirical Examination among Students of Two Colleges of Kecskemét - Students East - West, Workbook, Freiburg, 1999, 136-143.l.
"Kecskeméti főiskolások és a demokrácia értékei" - In: Társadalmi átalakulás és ifjúság, Szerk.: Gábor Kálmán, Belvedere, Szeged, 2000, 194-201.l.
- "How the Young People See Europe" - Empirical Examination among Students of Two Colleges of Kecskemét. Students East - West. Workbook, Freiburg, 1999. 136-143. oldal
- Főiskolások állampolgári kultúrája. Nemzetközi vizsgálat angol, osztrák és magyar fiatalok körében. In: Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón, ÓTE, Kaposvár, 2000. 114-124. oldal
- "Tanítóképző Főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról" (Szabó Ildikóval együtt) In (Andor Mihály szerk.): Romák és oktatás. Iskolakultúra, Pécs, 2001.
- "A műtős szakasszisztensek egy szociológiai vizsgálat tükrében" (Rigó Róberttel közösen) - In: Egészségügyi Gazdasági Szemle, 40.évf.1.szám, 2002. február, 28-44.p.
- "Politikai és társadalmi értékek" - In: Középiskolások Kecskeméten, KF-TFK, 2002
- "Társadalmi értékorientációk" - In: Középiskolások Kecskeméten, KF-TFK, 2002
- "Oktatáspolitikai alapelvek és oktatáspolitikai folyamatok" - tematika és oktatási segédanyag a KÖVI Magyar - Holland Vezetőképző Projekt felkérésére, 2003
- "A pedagóguspálya etikai dilemmái" - Óvodapedagógiai Konferencia, Kecskemét, 2004
"Főiskolások pályaképe, munkaerőpiaci esélyei" - In: AGTEDU konferencia kiadvány, Kecskemét, 2006, 11-16.p.
- "Europe In Teaching Practice - National And International Experiences" - In: To teach Europe, konferencia kiadvány, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2007
- "Egy vizsgálat tanulságai - hallgatók, volt hallgatók és munkáltatók a felsőoktatásról" (Kriskó Jánossal) - AGTEDU Konferencia, 2007. CD-rom, Kecskemét
- "A kihívások és elvárások etikai vonatkozásai" - deliberatív kommunikáció a pedagógiai etikában - II. Szaketikák Konferencia, ETHOSZ, Pécs 2007. 92-97-p.
- Gondolatok az identitásról. In: AGTEDU Konferencia, 2008. CD-rom, Kecskemét
- A felsőoktatás megújulása (a Bologna-folyamat). In: A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti reformja a Kecskeméti Főiskola tanítóképző Főiskolai karon, Kecskemét, 2008. 6-32, 90-96, 111-118.p.
- Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés ajánlott központi programja. In: Új Ifjúsági Szemle, VI. évfolyam 4. sz. 2008. tél, 57-70.p.
- "European Studies in Teacher training". In: L'École, avenir de l'Europe? L'Europe, avenir del'école? - Act du colloque Européan. AEDE France, Paris, 2011, 97-104.p. ISBN: 972-2-9536340-2-0
- Ifjúságsegítő képzés a közeli és a távoli jövőben... In: Új Ifjúsági Szemle, IX. évfolyam 4. sz. 2011. tél, 64-70.p.
- Képeskönyv - tudományosan - Bónis Ferenc: Élet-pálya. Kodály Zoltán. In: Forrás, 2012, november 44. évfolyam, 11. szám, 133-136.p.
- Egy szakma képzési kihívásai - az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése. In: Kiss Árpád Archívum Könyvsorozata VII. kötet, Debreceni Egyetem Nevelés-tudományok Intézete, Debrecen, 2012. 315-324.p. ISBN 978-963-473-596-0

Szakmai közéleti tevékenység:

Magyar Kodály Társaság - tag
Magyar Szociológiai Társaság - tag
Kodály Intézetért Alapítvány - kuratóriumi elnök
Közoktatási szakértő: szakterület: művészeti nevelés, szaktárgyi oktatás, szakirány: esztétikai nevelés (ének-zene), ember és társadalom műveltségi terület, 1998-tól.
Szakképzési szakértő: NSZFI ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés (moduláris rendszer)

Nemzetközi tapasztalatok:
510624-2010-LLP-FR-COMENIUS-CMP "European Literacy and Citizenship Education", ELICIT 2010-2013: intézményi koordinátor, projekt koordinátor
SOCRATES-ERASMUS intézményi koordinátor (2000-2007)
KÖVI Magyar - Holland Vezetőképző Projekt (2002/2003)
Comenius 2.1. ISTEPEC nemzetközi projekt 9 európai ország közreműködésével: Interkulturális tanulmányok a tanárképzésben az európai állampolgárság kialakítására (2004 - 2006)
Kitüntetések:
Magyar Felsőoktatásért - 1999, Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja - 2008
Kecskeméti Főiskoláért - 2010