Név: Dr. Galuska László Pál PhD
 
Végzettség: Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (1997. JPTE)
Irodalomtudományi Doktori Iskola (védés: 2011. 11. 18.; fokozatszerzés: 2012. február 07.)


Nyelvismeret:
Társalgási szintű angol (nyelvvizsga: alapfok, C típus)
Latin (nyelvvizsga: középfok, C típus)


Oktatott tárgyak:
IMagyar nyelven:
1998 - Főiskolai előadások:
Irodalmi alapfogalmak, Gyermekirodalom, Bevezetés a gyermekirodalomba, Magyar irodalom, Világirodalom, Drámaelmélet, Drámatörténet, Dramaturgiai alapismeretek.

1998 - főiskolai szemináriumok:
Ponyvairodalom, Műértelmezés, Stilisztika, Magyar irodalom, Az irodalomtanítás módszertana, A nyelvtantanítás módszertana, Hangtan-jelentéstan, Szófajtan, Mondat- és szövegtan, Helyesírási alapismeretek.

Idegen nyelven
2005. A mese tegnap és ma. (The Tales Yesterday and Today) ISTEPEC-előadás angol nyelven francia fordítással, Kecskeméti Főiskola.
2006. Szemelvények a magyar gyermekirodalom történetéből. (Excerpts from the History of the Hungarian Children's Literature) ISTEPEC-előadás angol nyelven, Kecskeméti Főiskola.

Legfontosabb publikációk:
Könyv:

Galuska László Pál (társszerző): Gondolatvadászat-Rejtett információk írott szövegekben. In: Információból üzleti érték. Az információbrókerek környezete és tevékenysége. Alma Mater. Budapest, 2006.
Főiskolai jegyzet:
Bárdos József, Galuska László, Szilágyi Judit, Steklács János: Irodalmi alapfogalmak. Kecskemét. 2003. KFTFK-J-02-11
Gyermekirodalom főiskolai jegyzet (Bárdos József - Galuska László), 2007. KF TFK (J. R. R. Tolkien és követői; J. K. Rowling: Harry Potter; A magyar nyelvű mesedrámák a XIX. sz.-tól.) 2007.
Cikkek:
Magyar nyelvű iskoladrámák a XVII - XVIII. században. In: Magyar Tudomány Napja 1. sz. kötet 2001. Kecskeméti Főiskola
Üzletszerű népművelés vagy butítás? - Ponyva az egykori Magyarországon. Világgazdaság, 2002. november 30.
Moliére: "Scapin furfangjai" c. drámájának adaptációi a XVIII. századi magyar katolikus iskolákban. In: Magyar Tudomány Napja 3. sz. kötet, 218-224. 2002. Kecskeméti Főiskola
A ponyvairodalom hatása az olvasói attitűdökre a XVIII-XIX. századi Magyarországon. In: Magyar Tudomány Napja 4. sz. kötet, 254-264. 2003. Kecskeméti Főiskola
Gondolatvadászat-Rejtett információk írott szövegekben. BOSS Magazin. 2003. október 42-43. p.
Benedek Elek mesedrámája; az új típusú misztériumdrámák megjelenése a századfordulón. In: Magyar Tudomány Napja 6. sz. kötet, 320-326. 2005. Kecskeméti Főiskola
Farsang és Böjt - Bacchus és Neptunus csatája (Hiedelemlények, klasszikus tradíció és kortárs dramaturgiai elvárások egy XVIII. századi magyar nyelvű katolikus iskolai komédiában) In: Magyar Tudomány Napja 7. sz. kötet, 92-97. 2006.
Molnár Ferenc: Liliom - Külvárosi misztérium In: Magyar Tudomány Napja 8. sz. kötet, 206-111. 2007.

Szakmai közéleti tevékenység:
Kutatási tevékenység
2007 - Mítoszelemek magyar drámaírók munkáiban (Benedek Elek, Szép Ernő Molnár Ferenc).
2005 - Benedek Elek meseírói munkássága.
2003 - Ponyvairodalom.
2001 - A XVII-XVIII. századi magyar felekezeti iskoladrámák.
1998 - Magyar és külföldi gyermekirodalom.
2002 - 2003. Szövegpragmatika.

Tudományszervezői tevékenység
Tehetséggondozás
2011. OTDK-bírálat (Fehér Judit Éva: "…vágy vonja az égbe, tör magasabbra utat" - Széljegyzetek Ikarosz történetének. vizuális és verbális olvasataihoz. Témavezető: Dr. habil. Benczik Vilmos főiskolai tanár. XXX. Jubileumi OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció.
2011 - KF Szakkollégiumi tag, segítő tanár.

 

Részvétel a tudományos, szakmai életben
Magyarországi tevékenység
2009. június 25. III. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban c. konferencia. Irodalom-dráma szekció, szekcióelnök.
2008. június 19. II. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban c. konferencia. Drámapedagógia, irodalmi nevelés, szekcióelnök.
2007. június 22. I. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban c. konferencia. Drámapedagógia, irodalmi nevelés szekció, szekcióelnök.

 

Nemzetközi tevékenység
2005 - 2007 ISTEPEC-pályázat. Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship (Pedagógusképzésben Résztvevők Interkulturális Tanulmányai az Európai Identitás Szellemiségének Népszerűsítésére). Előadások a projekt keretében. Magyarország: Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Kar. Szlovákia: Besztercebánya, Bél Mátyás Tudományegyetem (Matej Bel University, Banská Bystrica).

Bizottsági tagság a karon:
2012 - a Főiskolai Lakásbizottság tagja
2011 - a Kari Tanulmányi Bizottság tagja
2000 - a Kari Tanács tagja,
2002 - 2010. a Kari Gazdálkodási Bizottság tagja
2000 - 2007. a Főiskolai Tanács tagja