Név: Dóró Árpád, főiskolai adjunktus
 

Végzettség: Tudományegyetem (Szabadka)
Szakképzettség: pszichológus
 

Nyelvismeret: angol és szerb nyelv
 

Oktatott tárgyak: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődéslélektan, Pedagógiai szociállélektan, Differenciált és személyiséglélektan, Kriminológia

Legfontosabb publikációk:
- Az antiszociális személyiség alakulása In. Funkcionális analfabetizmus és reszocializáció. Módszertani segédanyag. Szerk. Steklács János, 2002.
- A családi működés észlelése és az Eysencki személyiségdimenziók kapcsolata középiskolás korban. In. A Magyar Tudomány Napja, KF, Kecskemét, 2001.
 

Szakmai közéleti tevékenység:
- Magyar Családterápiás Egyesület
- DREAM Dinamikus Rövidterápiás Műhely, Pécs
- Pannonpszichiátria Társaság, Pécs
- Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete

Bizottsági tagság a főiskolán:
- Belső auditor (KF)
- Minőségirányítási bizottság - tag (TFK)